Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Snekkersten. 2. marts 1917

Voltaire og det smukke Køn

Snekkersten.
2.3.17.

Kære Georg Brandes!

Idag blot en foreløbig Kvittering og Tak for det lige modtagne Volumen, – også for den venligt spøgefulde Tilskrift. Tro dog endelig ikke, at jeg er bleven en Helgen, der får Gåsehud af at blive præsenteret for en Dame i et Badekar el. lign. Hvad jeg skrev, betød kun en lidt utålmodig Længsel efter at se Voltaire udfolde sig i sin Storhed og Kraft, hvad han jo ikke gjorde i Forholdet til det smukke Køn. Jeg læste for adskillige År siden Macaulays "Fr. den Store"1, 2 og jeg kan huske, jeg irriteredes af hans nedsættende Skildring af Voltaire, hvem han rent ud betegnede som en Abe ved en Sammenligning med det store Menneske Frederik. Jeg har ligefrem trængt til at se Voltaire få Oprejsning, og jeg må tro, at jeg nu vil få Ønsket opfyldt.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Fr. den Store: Thomas Babington Macaulay: Frederik den II. af Preussen. Udgivet efter Fædrelandets Feuilleton, 1864. tilbage