Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Snekkersten. 11. december 1914

nedtrykkende

Snekkersten,
11.12.14.

Kære Georg Brandes!

Jeg har tilladt mig gennem Forlaget at sende Dem Fortsættelsen af min store Bog1 "til behageligt Gennemsyn". Dens sidste Halvdel er bleven til under Forhold, der har været meget nedtrykkende for mig, og det er rimeligt, 2 at det kan spores på den. Men jeg vil ikke plage Dem med mine private Sorger, kun sende Dem en Hilsen med Forsikringen om min uforanderlige Hengivenhed.

Deres
Henrik Pontoppidan

 
[1] Bog: Toldere og Syndere, der udkom næste dag, 12.12.1914. tilbage
[2] Munch: P. Munch (1870-1948) forsvarsminister i Zahles regering. tilbage
[3] Krieger: antagelig kabinetssekretær A. Krieger (1858-1940). tilbage
[4] Hørups Datter: Ellen Hørup (1871-1953) journalist, datter af Viggo Hørup. tilbage
[5] Dr. Bang: antagelig Nina Bang (1866-1928) magister i historie, senere undervisningsminister i Staunings regering. Med vendingen "hendes Frue" antyder GB et lesbisk forhold til Ellen Hørup. Nina Bang var på det tidspunkt socialdemokratisk medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Om hun også deltog i hjælpearbejde for krigsfanger vides ikke. tilbage