Henrik Pontoppidan til Georg Brandes
Sendt fra Wiesbaden. 3. februar 1912

et ensomt Fyr i den nordiske Troldenat


3/2 1912.
Müllerstrasse 6
Wiesbaden

Kære Georg Brandes!

Skønt jeg jo veed, at De finder det latterligt at lykønske og jubilere i Anledning af en Fødselsdag, kan jeg dog ikke tilbageholde et Hurra, og min Kone må absolut vifte med sit Lommetørklæde. For Dem selv er Dagen imorgen vel næppe nogen Glædesdag, og det af flere Grunde. Men vi er mange, der føler det som Lykke, at De endnu lever og 2 lyser – som et ensomt Fyr i den nordiske Troldenat. Gid det først sent må slukkes!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan