Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
5. april 1892

til Kræfter i Bjergluft

[tirsdag] 5/4 92.

Kære Dr. Brandes!

Skønt jeg véd, at De ikke bestemt ventede mig ved Jernbanestationen i Formiddags, vil jeg give Dem den Forklaringen1 af min Udeblivelse: at jeg hele Natten befandt mig særdeles snavs og derfor ikke turde vove mig på Udflugt. Vejret er jo strålende, så De får jo en udmærket Tur.

Mine 1000 Kr. må jeg vistnok nu sige Farvel til. Jeg fik forleden et Brev fra Kultusministeriet2, hvori man udbad sig "Oplysninger" om en hel Række af mine Urbanus-Artikler. Jeg kunde kun svare tilbage, at jeg ikke formåede at udtrykke 2 min Tanke klarere, end sket var, og jeg tilføjede, at jeg ikke havde forandret mine Anskuelser siden 1889, da Artiklerne blev skrevne, og også for Fremtiden måtte forfægte dem, når jeg dertil fandt Anledning. – Jeg skrev i den høfligste Tone, jeg kunde overkomme; jeg vilde jo svært gærne redde mine 1000 Kr. Men Ministeriets Brev tydede på, at man ventede, jeg skulde have svaret, at jeg fortrød mine journalistiske Gærninger og aldrig skulde befatte mig med Sligt mere – så Hr. Goos3 lader sig vistnok nu ikke formilde.

Ikke des mindre rejser jeg i Slutningen af Ugen til Sydtyskland for at komme til Kræfter i Bjergluft. Min Doktor har forlangt det af mig, og så må man jo lystre.

Venlige Hilsner

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] endelsen -en er tilføjet senere. HP har altså rettet "den Forklaring" til "Forklaringen". tilbage
[2] Brev fra Kultusministeriet: af 1.4.1892. Brevets indhold er refereret af Elias Bredsdorff i Fund og Forskning, 1974, bind XXI, s.137-164. tilbage
[3] Goos: Carl Goos (1835-1917), jurist og politiker. Kultusminister 1891-94. tilbage