Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Pileallé 7, Frederiksberg. 15. december 1891 (udateret)

gået og bixet

Pileallé 7.
Tirsdag.

Kære Dr. Brandes.

Jeg har nu gået og bixet med min Idé1 i et Par Dage – og jeg kan allerede skønne, at Arbejdet vil blive så omfangsrigt, at jeg umuligt kan få det færdigt til fastsat Tid, især da også jeg er lidt influenza-befængt og desårsag temmelig mat i Sokkerne i disse Dage.

Jeg skal nu se, om jeg kan finde på en anden, mindre Ting til Bladet; men noget stort Håb derom har jeg ikke.

Deres heng.
H. Pontoppidan

 
[1] min Idé: Hvad denne idé gik ud på, vides ikke. tilbage