Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Havreholm pr. Esrom. 23. juli 1888

undervejs til Blokhus

Mandag
23/8 88.1
Havreholm.
pr. Esrom.

Kjære Dr. Brandes !

Jeg kom herhjem i Går, og i Dag ser jeg allerede, at De har villet benytte min Kvaksalveropsats. Jeg håber, jeg må få Lov til at beholde "Livsspørgsmål" endnu lidt for det Tilfælde, at jeg skulde kunne benytte den til en ordentlig Artikkel.

De fik vel mit Telegram. Dersom jeg virkelig kunde have fået Dem lokket herud, gjør det mig meget ondt, at der skulde komme den Slæde i Vejen; thi nu tør jeg ikke opsætte min Jyllandsrejse længer. I Aften tager jeg med Århusdamperen og videre til Blokhus pr. Brønderslev√, hvor jeg agter at slå mig ned for længere Tid.

Med venlig Hilsen og Ønsket om, at De ikke for snart må blive indesneet i Charlottenlund.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Datoen må være 23/7, som er en mandag, og ikke 23/8, som HP skriver. Opsatsen "En Kvaksalver" stod netop i Politiken 23.7.1888. Samme dateringsfejl går igen i næste brev (skrevet 30.7.1888 og sendt fra Blokhus). tilbage