Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Frederiksborg. 4. februar 1907

Kritiken ikke Skuespillerne god

Frederiksborg.
4de Febr. 1907

Kære Borchsenius!

Mange Tak for den Venlighed, du viste mig ved at sende mig din Artikel1. Om mit Skuespil bliver vi næppe enige; men det er jo til alt Held heller ikke nødvendigt for at bevare Venskabet. Af Opførelsen fik jeg jo ikke megen Glæde udover de første Aftener. Kritiken var ikke Skuespillerne god i mange Blade, og, som rimeligt er, kun 2 Spillekunsten trækker Folk til Huse. Iøvrigt har jeg hørt, at Besøget er voksende; men nogen lang Levetid får Stykket dog næppe.

En ærbødig Hilsen til din Frue, og mange Hilsner fra min egen.

Din hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] Artikel: formentlig OBs anmeldelse i Dannebrog 27.1.1907 af Asgaardsrejen, første gang opført i København på Folketeatret 26.1.1907. tilbage