Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Havreholm. 24. december 1886

Underkjendelse af min Hæderlighed

Havreholm.
Fredag Middag Klk 12. [24.12.18861]

Kjære Borchsenius!

Elmgård træder netop i dette Øjeblik ind ad min Dør og overrasker mig – disse Dage bringer mig i det hele lutter Overraskelser – med den Meddelelse, at du har taget mig min lille Skitse2 ilde op. At du ikke vil benytte den, fornærmer mig ikke; og jeg skal som Bevis herfor så snart som mulig skrive dig en anden Ting, ligesom jeg i det hele skal være utrættelig i at tilfredsstille dine og Bladets Krav. Men hvad 2 der gjør mig ondt er den Tilføjelse af Elmgård, at du har troet, jeg har skrevet Skitsen i en ikke god Mening. At jeg netop i disse Dage, hvor jeg har nydt så megen Venlighed fra din Side, ikke skulde gjøre, hvad der stod i min Magt for efter fattig Evne at gjøre lidt Gjengjæld, er en Underkjendelse af min Hæderlighed, der har – virkelig bedrøvet mig.

Vær forvisset om, at jeg aldrig – hvor meget vi end kan blive fjærnet fra hinanden – skal glemme, hvad jeg skylder dig og dit Venskab.

2 Med glædelig Jul for dig og dine og Tak for d 21d
I største Hast

Din hengivne
Henrik P.

Min Hustru sender dig gjennem disse Linjer sin hjærteligste Tak, fordi du mindes hende, og for Bogen. Hun beder med mig og os alle: Kom herud! Kom herud!

 
[1] Skjerbæks datering: før jul, men efter d. 21de. tilbage
[2] Skitse: kan ikke identificeres. Først den 22.12. stod Hostrups anmeldelse af Mimoser i Morgenbladet. tilbage