Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Frederiksdal pr. Helsingborg. 21. marts 1886

den fornemste Plads


Den 21de Marts 86.
Frederiksdal1
Helsingborg.

Kjære Borchsenius!

Som Du ser befinder jeg mig nu endelig her i Sverig … og er meget flittig! Jeg håber derfor snart at kunne sende dig et eller andet værdifuldt, skjønt jeg næsten har opgivet at træffe jeres Smag.

Jeg ser her ingen andre Blade end "Berlingske"; men der er vel heller ikke foregået noget særdeles i den sidste Ugestid.

Med venlig Hilsen
din hengv.
Henrik Pontoppidan.

P.S.
Inden jeg - for en 14 Dages Tid siden - tog fra Kjøbenhavn, besøgte jeg - efter Hegels 2 Opfordring - Drachmann! Jeg fandt ham dæmpet, stilfærdig … som en udbrændt Vulkan. Han har vist tunge Dage.

Da vi nu til Maj rejser fra Østby for at havne – Guderne véd hvor! – er det jo ikke værd fra det nye Kvartal at sende "Morgenbl" længer til Skibby. Selv kommer jeg nemlig næppe til Østby mere, uden for at flytte, og Marie tager vist også snart bort for at blive hos mig her. Jo ældre jeg bliver, des dårligere kan jeg undvære hende. Skulde nogen nogensinde skrive min Biografi2, måtte hun deri indtage den fornemste Plads. – – – Når jeg så har fundet en anden Bopæl, kan jeg jo underrette "Morgenbl." derom.

Din
H.P.

 
[1] "Frederiksdal" var HPs "svenske" fætter, den 17 år ældre landmand Børge Peter Pontoppidans ejendom, der med onkel Isaaks hjælp var i hans besiddelse 1860-88. Skal jeg gætte på at Pontoppidans da de blev fordrevet fra Østby, måtte tage deres tilflugt her, indtil Havreholm "dukkede op"? tilbage
[2] Biografi: Jf. den 29årige, aldeles ukendte Freud til sin forlovede i april 1885: "Quand aux biographes, laissons les se tourmenter, ne leur rendons pas la tâche trop facile". (citeret efter Le Point 20.4.2006, s. 62.) tilbage