Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Østby. 4. februar 1885

100 Kr. strax

Østby
Onsdag.
[Febr 85]1

Kjære Ven!"

Hermed en gammel Bekjendt2, som jeg håber vil kunne benyttes. Mine to Rusticus-Artikler, jeg har talt til dig om3, tør jeg nemlig ikke lade dig få, før jeg får nogle Penge, da jeg ellers må omsætte dem andre Steder. Med de to Urbanus-Artikler4, du nu har fået, må jeg vel nemlig have klaret for det Forskud, jeg i sin Tid fik, så at jeg intet mere er skyldig. Jeg håber derfor, at jeg nu kan få 100 Kr., som jeg imidlertid i så Fald må have tilsendt strax, da jeg, som sagt, ellers må sælge mine Artikler andet Steds. Det er mig iøvrigt ligegyldigt enten det bliver i "Morgenbl." eller "Hj og Ude", blot jeg får Penge – jeg skal da nok være lidt villigere til at skrive for dem, end for det første Forskud.

I Håb om i alle Tilfælde at høre fra dig derom omgående, og med Undskyldning for, at jeg således er nødt til at stille Fordringer, er jeg

Din heng.
H.P.

 
[1] Med fremmed hånd. tilbage
[2] gammel Bekjendt: lader sig ikke identificere. tilbage
[3] Rusticus-artikler: disse artikler så, så vidt vi véd, aldrig dagens lys. Skønt HP fik de 100 kr. tilbage
[4] to Urbanus-Artikler: I Hjemme og Ude, som Borchsenius havde redigeret siden 1.10.1884. Det drejer sig om to artikler under overskriften "Fra Byen", henholdsvis 19.10.1884 og 15.2.1885 (Lykke-Per-udkastet "Hjærtensfryd"). Af Urbanus-artikler blev der derudover i Hjemme og Ude yderligere bragt en tredje Fra Byen-artikel: "Paa Vinkjælderen" 1.3.1885. tilbage