Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 3. maj 1884

negle Bordet

[påtegnet:] [April 84] Hjørlunde By.
Lørdag. [3.5.18841]

Kjære Ven!

Jeg håber, du vil give mig Plads i næste No af "Ude og Hj" for en 2-3 Spalter. Artiklen skal du da få sendt senest√ til på Tirsdag. Jeg har været så forkjølet i de sidste Dage.

Dersom det kan lade sig gjøre at give en Tegning til Artiklen efter en kort Opskrift, giver jeg en sådan2 på Bagsiden af Brevet.

Tak for de mange Dage, vi denne Gang var sammen. Jeg er bange, jeg har overbebyrdet dig med Besøg; men nu skal du også være fri for mig en Stund.

2

Bordet har jeg intet hørt fra endnu; men dersom jeg ikke gjør det en af de første Dage, kjører jeg selv derover for at se, om jeg kan negle det, og du skal da strax få Besked derom.

Med mange venlige Hilsner og endnu en Gang: Tak for sidst.

Din hengv.
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Skjerbæks datering. tilbage
[2] en sådan: findes ikke. tilbage