Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Frederiksborg. 13. august 1905

Pengene sidder vel løse hos Dem

Frederiksborg.
d. 13d Avg. 1905

Kære Bojesen!

Er det nu galt igen? – hører jeg Dem udbryde ved Synet af min Håndskrift. Ja det er, – jeg må have Penge til at udløse min Familje med, der sidder i Rørvig, og som jeg skal hente hjem på Torsdag. Kan jeg slå Dem for 250 Kr? Jeg ser, at Forlaget har tjent 100,000 Kr på H. C. Andersen-Udgaven, så Pengene sidder vel løse hos Dem i denne Tid. Men De må endelig være så elskværdig at sende Summen så betids afsted, at jeg kan have den i Rørvig senest Torsdag. Adressen er: 2 H. Pontoppidan, Hr. Skolelærer Lÿbecker, Rørvig pr. Nykøbing Sj.

Jeg rejser herfra i overmorgen tidlig, så det nytter ikke at sende Pengene hertil Frederiksborg.

Jeg har ellers intetsomhelst nyt at meddele. Korrekturerne på de to "Små Romaner"1 er besørgede. Hvad "Lykke-Per" angår, er vi omtrent færdige med det 2det Bind og mangler altså kun det sidste. Manuskriptet til "Livets Kilde" skal snart arrivere, rimeligvis sammen med mig selv.

Jeg gad gerne vidst, hvor mange Subskribenter, "Lykke-Per" nu har fået. Vi er jo, ikke sandt, inde på det 3die Tusinde?

Venlige Hilsner.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Små Romaner: Den gamle Adam og Nattevagt udkom samtidig 1.11. tilbage