Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Havreholm pr. Esrom. Juni 1886 (eller senere)

med en bred Pensel

Mandag. Havreholm.
pr.         
Esrom.

Hr. Ernst Bojesen!

To forskjellige Forsøg har jeg nu gjort på at tilfredsstille Deres Ønske en Julefortælling angående1 … men begge ere de mislykkedes for mig. De bad om at få den lys, kølig og kort. Jeg prøvede på en rigtig munter, men den blev alt for lang; allerede i Fortællingens Begyndelse opdagede jeg, at det omtrentlige Mål, De havde opgivet mig for dens Størrelse, alt var overskredet, og jeg måtte standse. Så forsøgte jeg mig med en ganske lille bitte en … men den blev mørk som Graven.

Jeg vilde nu spørge Dem, om jeg i Stedet 2 for må skrive Dem en Fastelavnshistorie, der skal blive i den rette Maskerade-Stemning, men som næppe vil blive så ganske kort2. (Jeg kan i det hele ikke med disse Lilleput-Skitser mere). Og det bliver med denne som med det først omtalte Jule-Forsøg, at males der ikke med en bred Pensel, bliver det ingen Ting værd. Men for de almindelige Månedshæfter3 spiller Størrelse vel ikke så stor en Rolle?

Dersom jeg intet hører fra Dem, begynder jeg trøstig på Arbejdet; og håber jeg da, at det – efter dette lange Vrøvleri – dog skal ende til Deres Tilfredshed.

Til Lykke med "Norden", som De jo nu starter. Det er et betydeligt Foretagende, og betydningsfuldt vilde det være, om De formår at føre det igjennem. Men – kan ikke De, kan ingen.

Med venlig Hilsen

Deres forbundne
Henrik Pontoppidan

 
[1] til Bojesens julehefte Jule-Roser. Skandinavisk Juleblad. tilbage
[2] Fastelavnshistorie: Sandsynligvis er der allerede her tale om "Klørknægt" der jo foregår ved Fastelavn, og som blev offentliggjort i Bojesens Norden i maj 1887. tilbage
[3] Månedshæfter: det er uklart hvad HP hentyder til, men måske Norden. tilbage