Henrik Pontoppidan til Hakon Børresen
28. juli 1927

Beviser paa Venskab

[28.7.1927]1

De mange, fra hvem jeg i disse Dage har modtaget opmuntrende Beviser paa Venskab og Forstaaelse, sender jeg hermed hjertelig Genhilsen og Tak.
Den 28. Juli 1927.

Henrik Pontoppidan

 
[1] trykt takkebrev. tilbage