Henrik Pontoppidan til Hakon Børresen
Sendt fra Lundegade 13, Helsingør. 26. oktober 1918

kongelig i tredje Potens


26.10.18.1
f.T. Lundegade 13.
Helsingør

Kære Hakon Børresen!

Mange Tak for Meddelelsen2 – og min hjerteligste Lykønskning. Når "Den kgl. Gæst" nu kommer op på "Det kgl. Teater", vil Oplevelsen forhåbenlig blive kongelig i tredje Potens. – Nu kommer det blot an på, om jeg for mit Vedkommende oplever Begivenheden. Teatret plejer ikke at forhaste sig, særlig ikke, når det gælder Syngestykker3.

2 Jeg beder Dem bringe Deres Frue en ærbødig Hilsen tilligemed min Tak for den festlige Aften, jeg sidste Vinter tilbragte hos Dem i København. Husvild, som jeg stadig er, har jeg siden flakket om i Provinsen, og nu lægger jeg mig i Vinterhi her i Helsingør.

Venlige Hilsner!

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] med kuvert adresseret til: Komponisten / Hr. Hakon Børresen / Frederiksgade 6 / København K."; poststemplet "30.10....". tilbage
[2] Meddelelsen: kendes ikke. tilbage
[3] Syngestykket Den kongelige Gæst, en komedie til musik i 1 akt af Hakon Børresen med tekst af Svend Leopold efter Henrik Pontoppidans fortælling havde premiere på Det kgl. Teater lørdag 15.11.1919. tilbage