Henrik Pontoppidan til Anna Bloch
Sendt fra Hillerød. 8. august 1903

8d Avg. 1903. Hillerød.

Fru Professorinde!

Det er mig en virkelig Sorg, at jeg ikke formår at komme Deres Ønske imøde; men De vil sikkert tilgive mig, når jeg siger Dem, at det er min Følelse imod at bringe min Popularitet på Avktionsbordet. Jeg tvivler desuden højlig om, at den vilde skaffe noget ind, i hvert Fald har jeg ikke Mod til at forudsætte nogen nævneværdig Begærlighed hos Folk efter at eje min Håndskrift.

Jeg beder Dem derfor om at have mig undskyldt. Det skulde gøre mig ondt, dersom De tog mig mit Afslag ilde op – men det vil De heller ikke gøre.

I Ærbødighed
Deres forbundne
H. Pontoppidan

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage