Henrik Pontoppidan til Henning Berger
24. december 1923

ingen Kat på Ønskesedlen

24.12.23.

Kære Henning Berger!

Inden Juleklokkerne begynder at kime, sender jeg Dem en Hilsen, der foruden mine gode Juleønsker skal bringe Dem min Tak for Deres 2 Bog1. Jeg blev så katte-interesseret under Læsningen, at jeg var nærved at ønske mig en Mis i Julegave. Nu bagefter er det dog ikke mindst Hr. Brennestels (så ypperlig fortalte) lille Livshistorie, der bevæger mig; hvilket måske kan tjene til Bevis på, at et Menneske selv af Gennemsnitstypen, alligevel har mere Værd for os Medmennesker end noget Dyr. I hvert Fald vil jeg fortfarende leve i den Tro og indrette mit Liv derefter; og der kom altså trods alle Deres forføreriske Overtalelser ingen Kat på Ønskesedlen.

Hjertelige Hilsner også fra min Hustru

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Bog: En katt. En studie med intermezzon, 1923. tilbage