Henrik Pontoppidan til Chresten Berg
Sendt fra Havreholm. Oktober 1886 (forsøgsvis datering)

kan ikke forlade min Rede


Onsdag. [okt. 18861]
Havreholm.
pr Esrom

Hr. Folkethingsmand Berg og Frue!

Jeg har i Dag modtaget Deres venlige Indbydelse. Det gjør mig mere end ondt, at jeg heller ikke denne Gang kan blive Deres Gjæst. Så gjærne jeg end vilde, så er det mig af flere Grunde umuligt. Jeg kan ikke forlade min Rede.

Modtag min bedste Tak for Deres gjentagne Venlighed.

Deres ærbødigst forb.
Henrik Pontoppidan

 
[1] "Jeg kan ikke forlade min Rede" – årsagen hertil kan være sønnen Hans' fødsel 28.10.1886. tilbage