Henrik Pontoppidan til Gustava Berendsen
Sendt fra Snertinge. 18. november 1900

min Kone syg

18d Novb. 1900. Snertinge.

Kære Fru Berendsen!

Jeg beder Dem modtage medfølgende lille Bog1 og dertil undskylde, at den først kommer nu; men der har ikke været indbundne Ekpl. at få før idag.

Jeg har ofte tænkt på, hvorledes De og Deres lille Pige mon levede. De lovede engang at ville se ud til os, og bl.a. for at minde Dem herom har jeg et Par Gange søgt Dem; men da jeg ikke har været i Byen nogen Lørdag, fik jeg ikke Held til at træffe Dem. Herude har vi nu ikke haft det så meget lysteligt. I Maj (efter at have afskediget den ene af Pigerne) blev min Kone syg af Overanstrengelse, og hele Sommeren har hun ligget tilsengs og kom for halvanden Måned siden ind på Diakonissestiftelsen, hvor hun nu er og foreløbig må blive. 2 Det har da været en trist Sommer for os alle og Vinteren tegner ikke lysere. Foreløbig boer jeg her ganske ene, da jeg midlertidigt har sat Børnene i Pleje, Drengen hos en Kostskolebestyrer, Pigen hos en Moster.

Deres hengivne
H Pontoppidan.

 
[1] Bog: Lille Rødhætte, der udkom 6.10.1900. tilbage