Henrik Pontoppidan til Gustava Berendsen
15. februar 1898

vort mangeårige Venskab

15/2 98.

Kære Fru Berendsen!

Jeg modtog i Dag gennem Hr. Overretssagfører Meyer den Sum, Deres Mand har testamenteret mig. Da jeg jo ikke uden i Tankerne kan takke ham selv, så vær nu De også i dette Tilfælde hans Stedfortræder, og lad mig sige Dem, at jeg med Taknemlighed modtager disse Penge, først og fremmest som det sidste, store Vidnesbyrd om min gamle Vens Godhed for mig, men også – hvad jeg vel nok tør – som en kærkommen Bestyrkelse af mit 2 Håb om, at vort mangeårige Venskab også for ham har været til nogen Opmuntring og Tilfredsstillelse.

Hans Billede, som De sendte mig, står nu her på Bordet foran mig. Når jeg ser på det, tænker jeg også på Dem, – og jeg sender Dem nu min bedste Hilsen.

Deres hengivne
H Pontoppidan.