Henrik Pontoppidan til Albert Berendsen
Sendt fra Motala, Sverige. 14. marts 1891

Tak for Hjælpen

Motala.
Lørdag. [14.3.1891]1

Kære Hr. Berendsen!

Jeg har nu været her i tre Dage og befinder mig så himmelgodt – trods Sne og Frost – at jeg har bestemt mig til foreløbigt at blive her. Omegnen her er herlig. Befolkningen flink, Opholdet ret billigt.

Tak for Hjælpen, Rejsekreditivet angaaende. Nu sender De mig nok to Ord om, hvor jeg kan henvende mig her i Byen for at hæve.

På Rejsen herop traf jeg 2 en ung, flot, blond Stockholmer, der kom fra København, hvor han var bleven blanket frygteligt af ved sidste Kasinomaskerade – dér, hvor jo også De var til Stede. Skulde De have set noget til ham ved den Lejlighed, kunde det more mig at høre lidt derom. Efter sit eget Sigende havde han nemlig drukket Champagne med de fleste Deltagere, hvilket havde kostet ham 275 Kr. Af denne Grund var han så pengeløs, at han ikke kunde nå længere end godt Halvvejen til Stockholm, hvorfor han forblommet anmodede mig om at låne ham 20 Kroner. Jeg gik 3 i Tøjet. Endnu har jeg intet hørt fra Manden, og jeg frygter for, at jeg aldrig mere ser mine 20 Kroner.

Nå, Herregud! Det overvinder jeg vel. For Resten havde han mange fine Visitkort fra København, og hans gode Ven var en cand jur de Neergård2 i Kronprinsessegade. Så mente jeg, han måtte være en Gentleman.

Farvel, Hr. Berendsen, og Tak for al Venlighed.

Deres Halvsvoger3
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Skjerbæk daterer brevet i henhold til HPs brev til Lundegård 24.2.1891: "på Gensyn [i Motala]" tilbage
[2] de Neergård: godsejer, cand.jur. Jacob Edvard de Neergaard (1855-1925), der iflg. folketællingen 1.2.1890 var ugift og boede Kronprinsessegade 36, stuen, med to tjenestefolk. Neergaard var på det tidspunkt ejer af Fuglebjerggård; fra 1892 tillige af Førslevgård. Han var assistent i indenrigsministeriet 1882-93. tilbage
[3] Halvsvoger: HPs søsters svoger, postmester i Brønderslev Hack Christian Kampmann (1848-1904) blev 23.4.1891 viet i Skt. Pauls kirke i København til Albert Berendsens søster Johanne Rachel Berendsen (1859-1905). Forlovere var Albert Berendsen og Niels Kampmann. Vielsesbrevet blev udstedt 18.3.1891. Det er formentlig dette forhold der begrunder betegnelsen "halvsvoger". tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage