Henrik Pontoppidan til Carl Behrens
Sendt fra Holmegårdsvej 2. 29. april 1937

Frygten for "Korporalstokken"

29.4.37.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Hr. Carl Behrens!

Jeg kender ikke Dr.phil. Johannes Lehmann personlig; men da han i et høfligt Brev spurgte mig, hvad jeg havde ment med at kalde Hørup for en Degn, og da det syntes at være ham magtpåliggende at få en Forklaring, sendte jeg ham det Svar, som De altså nu kender. Jeg tilføjede forøvrigt, at jeg altid havde sat Hørups fanatiske Militærhad i Forbindelse med hans landlige Oprindelse. Jeg skrev, at hos den sjællandske Bonde var Frygten for "Korporalstokken" 2 forståeligt nok særlig dybt indgroet, og at det sandsynligvis har været en Udtalelse i den Retning, jeg er fremkommet med i Samtalen med Dem for så mange År siden.

Deres elskværdige Tilbud om at sende mig Deres "Erindringer" modtager jeg med stor Glæde, og bringer Dem på Forhånd min oprigtige Tak.

De venligste Hilsner og min Lykønskning i Anledning af Fødselsdagen forleden1.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Fødselsdagen: 18. april fyldte CB 70 år. tilbage