Henrik Pontoppidan til Sophus Bauditz
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 23. december 1897

Spørgsmålet om Forlæggere

Lillejuleaften 97.
Bakkegårds Allé 6.

Kære Hr. Bauditz!

Skønt jeg endnu sidder midt i "Hjortholm"1 og med den største Spænding følger Begivenhederne indenfor den gamle Herregårds tykke Mure, kan jeg ikke lade Julen gå ind uden at sende Dem – både på egne og min Hustrus Vegne – en hjertelig Tak for den venlige Tilsendelse af Deres navnkundige2 Bog.

Og Tak for den hyggelige Aften, 2 vi tilbragte hos Dem3 forleden. Det er dog sandt, hvad disse Dages Jubilar4 – Heine – et Sted siger, at når to Forfattere kommer sammen, skilles de ikke, før de har udøst sig for hinanden i Spørgsmålet om Forlæggere.

Hils nu Deres Frue5, der i Går elskværdigt betænkte mig med en lille Billet, og bring hende – og modtag selv – de bedste Ønsker for Julen og det kommende År fra os alle her.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Hjortholm udkom i 1896. tilbage
[2] navnkundige: bogen blev Bauditz' videst udbredte. I 1910 blev en dramatisering opført på Dagmarteatret, og i 1950 blev den filmatiseret som "Historien om Hjortholm". tilbage
[3] hos Dem: skoledirektør og forfatter Sophus Bauditz boede Jærnbanegade 4, 2. sal, i København. tilbage
[4] Jubilar: Heinrich Heine (1797-1856) var født den 13. december. tilbage
[5] Frue: Emmy Bauditz, født Augustinus. tilbage