Henrik Pontoppidan til August Bagge
Sendt fra Snekkersten. 20. september 1917

Konto opgjort og Kreditten hævet

Snekkersten.
20.9.17.

Kære Hr. Direktør Bagge!

Jeg takker meget for det modtagne Regnings-Opgør og det medfølgende Beløb af 750 Kr, for hvilket jeg har kvitteret på hoslagte Blanket. Hvad Kassekreditten angår, så skulde den jo nu inddrages; men jeg forstår mig ikke på den Ting og veed ikke, hvorledes sligt sker. For Renter og Provision må jeg efter min Beregning være Banken c 100 Kr skyldig i Øjeblikket; med jeg veed ikke, om man ligefrem 2 kan bede om at få en Regning tilsendt. I alle Tilfælde vilde De gøre mig en stor Tjeneste ved at meddele Banken, at jeg ønsker min Konto opgjort og Kreditten hævet. Dersom jeg havde kendt Formlerne, skulde jeg ikke have ulejliget Dem dermed; men det er første Gang, jeg har haft Bankkredit, og desuden antager jeg, at Gyldendalske Boghandel som Garant også har et Ord at sige ved den Lejlighed, idet Garantibeviset velsagtens skal tilbageleveres.

De venligste Hilsner!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.