Henrik Pontoppidan til Anonym
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 9. december 1941

aldrig hørt Bjørnson

9.12.1941

[ukendt adressat]

Hr. Pontoppidan beder mig meddele Dem, at han aldrig har hørt Bjørnson holde Tale.

Ærbødigst
K Larsen1.

 
[1] Frk. Karen Larsen var Pontoppidans husbestyrerinde. tilbage
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage