Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 5. februar 1940

besværlige Rettelser


5 Febr. 40
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Forlagstrykkeriet, Klareboderne 3.

Til min oprigtige Beklagelse har jeg også i de her medfølgende Ark set mig nødsaget til at foretage ret besværlige Rettelser. Naturligvis er jeg desårsag forberedt på at få en Ekstraregning for Korrekturgodtgørelse. Den skal omgående blive betalt, såsnart den kommer mig i Hænde.

Ærbødigst
H. Pontoppidan.

 

[udateret besked til trykkeriet på løs seddel:]

De ønskede, korrigerede Ark skal blive tilbagesendte, såsnart jeg har modtaget Regning på min Part af Korrekturgodtgørelsen. Jeg håber at få den snarest muligt, da jeg gerne vil have den afgjort.

H. P.