Henrik Pontoppidan til Ingeborg Andersen
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 26. januar 1940

min højre Hånd noget forkrøblet


26 Jan. 40
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Frk. Ingeb. Andersen!

Jeg takker for Deres netop modtagne Brev og for Forlagets Tilbud angående den lille Bog, som jeg i et og alt går ind på. Også det tilbudte Forskud er jeg taknemlig for; men da jeg i Øjeblikket har, hvad jeg behøver, vil jeg bede om at have det tilgode, indtil jeg i Årets Løb måske kan trænge til det. Tilbudet om en Bogstavkorrektur er jeg naturligvis også glad for. Jeg véd godt, at min Skrift med Årene er bleven 2 slemt gnidret og vanskelig at tyde. Men det ligger i, at min højre Hånd, som jeg jo skriver med, er bleven noget forkrøblet, hvad der ikke kan rettes på uden ved en ret alvorlig Operation.

Med venlig Hilsen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.