Henrik Pontoppidan til Jeppe Aakjær
Sendt fra Svendborg. 15. december 1927

digterisk Kraft og Sundhed


15d Decb. 27.
Svendborg.

Kære Åkjær!

I de syv Måneder, jeg nu har siddet ved min Kones Sygeseng her i Svendborg, er min Tanke ofte gået til Deres lange og sørgmodige Sygeleje derovre i København. Jeg har så levende kunnet sætte mig ind i, hvor svært det har været for Dem, og hvilket Fond af Tålmodighed, det har krævet, at være indespærret i St. Kongensgade en hel lang Sommer og et mørkt Efterår. Men 2 nu er der jo heldigvis god Udsigt til, at De snart kan slippe ud af Klinikkens Gangkurv som et nyfødt Menneske; og at De intet har tilsat af Deres digteriske Kraft og Sundhed, derom vidner den smukke og lødige Digtsamling1, De nu har udgivet, og hvoraf de allerbedste Stykker er fra dette sidste Smertensår. Vær forvisset om, at den Dag, De vender tilbage til Deres Jenle med genvundet Helbred, vil blive en Festdag ikke alene for Dem selv og Deres 3 Hjem, men for hele Folket.

Min Tak, fordi De så venligt sendte mig Deres Bog, og mine bedste Ønsker.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Digtsamling: Under Aftenstjernen. tilbage