Henrik Pontoppidan til Jeppe Aakjær
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 27. december 1919

et naturgivet Hele


27.12.19.
Overgaden n. Vandet 15
København.

Kære Åkjær!

Det er vel på Grund af det omvendte Billede i de Linjer, hvormed De så venligt har sendt mig Deres Samlede Værker, at jeg ved Synet af disse mange vægtige Bind ser Dem for mig som Triumfator på Toppen af et mægtigt Kornlæs, der er tungt af Kærne og dufter sødt af vilde Markblomster. De sidder oppe på Læssetræet med Tømme og Pisk, og bag Dem har De en Flok glade unge Piger med store Solhatte. Sådan kører De i Triumf op på det danske Parnas, 2 hvor Oehlenschläger i Spidsen for vore Konferensråder og andre poetiske Højheder trykker Dem ømt til sit bestjernede Bryst. I en beskeden Krog gør også jeg Honnør. Jeg lykønsker os alle, fordi vi har Dem; men jeg lykønsker også Dem selv, fordi De har kunnet samle så mange Års Produktion uden at behøve at frygte for, at den skulde tage sig ud som et sammenklinket Fad. Den er i sjelden Grad et naturgivet Hele. Lad være, at de første to Bind med Digtene måske vejer alle de øvrige op, så er De dog fuldt ud tilstede overalt; og har man først lært at skatte en Digter, holder man af ham, også når 3 han gør sig det lidt mageligt i Slåbrok og Tøfler.

Tak, hjertelig Tak, fordi De har undt mig den Ære og Glæde at eje denne stolte Række Bøger som Gave fra Deres egen Hånd.

Så blot en Nytårshilsen; thi om mig selv er der ingenting at skrive. Alt godt for Dem og Deres!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan