Henrik Pontoppidan til
Sendt fra Holmegårdsvej 2, Charlottenlund. 27. juli 1942

mit bedste Eje

Holmegårdsvej 2
Charlottenlund
27.7.42.

Med oprigtig Taknemlighed har jeg modtaget Hr. Borgmesterens og Byrådets elskværdige Fødselsdagshilsen og den pragtfulde Blomsterkurv, der medfulgt. Jo ældre, jeg bliver, desto stærkere føler jeg, at det er i Randers, jeg har mit Udspring, og at Minderne derfra er mit bedste Eje. Både Byen selv med dens gamle Købmandsgårde og den herlige Omegn erobrede tidligt mit Hjerte, og trods lang Fraværelse og til sidst ret sjældne Besøg har jeg bevaret mine sønlige Følelser for Byen og med Glæde fulgt dens rige Udvikling. Jeg er og forbliver et Barn af Randers og Gudenaaen.

Med Tak og Hilsen
Henrik Pontoppidan

 
['1] Korrespondancen er breve med begge dette brevs personer som enten modtager eller afsender. Eksempelvis udgør brevene imellem Henrik Pontoppidan og Georg Brandes en korrespondance. tilbage