Skomagerrealisme

Skjønt jeg vel nærmest er Repræsentant for den "Skomagerrealisme", som Verner von Heidenstam i sin Tid angreb så hvast men ikke overvandt, idet den tværtimod har blomstret frodigt og overalt i Norden fremkaldt en betydningsfuld folkelig Digtning, som der næppe findes Sidestykke til andre Steder – hilser jeg den store Lyriker og statelige Bannerfører på hans 70 års Dag med dyb Respekt og Beundring.

Henrik Pontoppidan.

Avisen havde opfordret bidragyderne til at svare på spørgsmålet: "Vari anser Ni att Verner von Heidenstams främsta betydelse för svensk andlig odelse ligger?" og skriver ved offentliggørelsen at svarene "torde ge en fyllig bild av den utomordentliga tacksamhetsskuld i vilken de nordiska folken känna sig stå i till tidens största diktare."

 
[1] I et brev til sin forlægger Bonnier 10.2.1890 brugte Heidenstam et andet udtryk, om en brochure han udgav i april s.å.:

Det er en polemik mot skomakarenaturalismens tråkighet, författad av mig och O. Levertin gemensamt.

Citeret efter Böök 1945, I, s. 190. Udtrykket går tilbage til beretningen om en skomager der kritiserede Alexander d. Stores hofmaler Apelles († 308 f. Kr.) for hans måde at afbilde en sandal og så da maleren tog efter hans kritik, fortsatte med att kritisere andre detaljer i maleriet hvortil Apelles iflg. den latinska version af historien udbrød "ne sutor supra crepidam"; på dansk har det fået det fyndige udtryk: "Skomager, bliv ved din læst", dvs. lad være at blande dig i noget du ikke har forstand på. I Heidenstams anvendelse går udtrykket på den (kunstner) der går for meget op i "realistiske" detaljer, gengiver virkeligheden "for" nøjagtigt. tilbage