"I rette Øjeblik"

Hr. Redaktør!

"Berlingske Tidende" meddeler idag "efter svenske Blade", at det nu maa betragtes "som en absolut fastslaaet Kendsgerning", at det er mig der er Forfatter til det anonyme Skuespil, som det kgl. Teater for Tiden opfører. Da jeg ved, at ogsaa danske Blade har bragt denne Papegøjesnak til Torvs, og da jeg ikke gerne vil beskyldes for at pynte mig med stjaalne Fjer, beder jeg om Plads hos Dem for den Erklæring, at jeg intet som helst kender til nævnte Stykke, ikke aner, hvad det handler om, overhovedet ikke ved andet om denne i Dølgsmaal fødte Teaternyhed, end at den efter kyndige Folks Mening maa være kommen til Verden ved et Dameskrivebord. Den underfundige Maade, hvorpaa snart den ene snart den anden kendte Forfatter fra skjult Hold er bleven udlagt som Barnefader, synes unægtelig at bestyrke denne Formodning.

23de Januar 1921.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.