Privatforestilling

Den højst interessante Forestilling Dagmarteatret i Aftes bød paa, var af ganske privat Karakter og skal efter Anmodning ikke nærmere omtales. Saa meget tør dog vel fortælles, uden at man krænker Privatlivets Fred, at Huset var fyldt til sidste Orkesterplads, og Bifaldet under hele den spændende Forestilling jævnt levende. Der var lige fra Begyndelsen en Feststemning paa Tilskuerpladsen, der bl.a. gav sig Udtryk i mange fine Dametoiletter og selskabsklædte Herrer. Det var, som vidste man paa Forhaand, at man vilde faa noget at se, der var værd at gøre Stads af. Forhaabenlig vil Dagmarteatret optage Fru Aubrays Idéer paa sit Repertoire, skønt det jo ikke vil være i Stand til under daglige Forhold at besætte Fru Aubrays vanskelige Hovedrolle saa virkelig kongeligt som i Aftes1. En dundrende Fremkaldelse tolkede Publikums Begejstring.

P.

 
[1] i Aftes: Det var (formodentlig) en turnéforestilling med Betty Hennings som Fru Aubray; en sådan blev i hvert fald opført i Göteborg i juni s.å. tilbage