Opløb

De, der igaar Eftermiddags ved Fem-Tiden kom vandrende ad Vesterbros Passage ud for Tivoli, stødte her paa et oprørt Menneskehav, der gjorde den vide Plads sort, saa langt Øjet rakte, og standsede al Passage, saa baade Sporvogne og andre Køretøjer med vrede Kuske og ængsteligt skælvende Passagerer saas at holde i rækkevis rundt til alle Sider for Menneskemængden. Hvad var der sket? Der hørtes Raab og forvirrede Spørgsmaal. Man fortalte, at et Menneske var bleven forfærdelig kvæstet af Havnebane-Toget1, der netop havde passeret. Andre sagde, at det var Løgn, at det var en Kone, der havde faaet Tvillinger inde i en Droske. Mange gik blege omkring – noget forfærdeligt var i alle Fald sikkert sket. Men hvor og hvad? .... Endelig kom Politiet i Stormmarch oppe fra Farimagsgade. Men da havde Mængden allerede begyndt at opløse sig og drev bort hver ad sin Vej. Et Par Minuter efter saa Pladsen ud, som den plejer.

Det var nemlig som sædvanlig slet ikke andet, end at ingen vidste, hvad det var.

 
[1] Havnebane-Toget: Hovedbanegården lå dengang nord for Vesterbrogade (der hvor Axelborg nu ligger) og al passagertrafik gik nordpå over broen ved Gyldenløvesgade; men en godsbane krydsede Vesterbrogade og førte ned til havnen. tilbage