Dagmarteatret

Efter Opførelsen af Den Pukkelryggede1, der synes at have Livskraft til endnu en Stund at kunne holde sig paa Plakaten, præsenteredes iaftes en saakaldt Nytaarsrevue2, der gjorde et temmelig luvslidt Indtryk.

Apparatet kender man fra hundrede lignende Revuer. En betrængt Journalist, der skal tjene sine Sporer ved i den ellevte Time at forfatte den manglende Nytaars-Føljeton til Bladet, og som forgæves bryder sin Hjærne for at hitte en Idé, faar tilsidst Hjælp af en Fantasus3, der i Frøken Albrechts4 luftig klædte Skikkelse stiger op af Papirskurven. Hun svinger sin Tryllestav, og Aarets populæreste Begivenheder passerer Revue for ham i et Drømmesyn.

Naturligvis er det igen Udstillingen5 – forhaabentlig for sidste Gang! – der maa holde for. Med den til Baggrund trækkes forskellige kendte Figurer frem, hvorefter Spasen ender paa Redaktionskontoret med en flot Dans i bengalsk Belysning.

Det hele er temmelig ferske Løjer. Især synes det taktløst at en stor norsk Digter og Sædelighedsapostel6 paa flad Maade søges latterliggjort fra den samme Scene, paa hvilken han i Aarets Løb blev hædret med en Festforestilling.

Det er ikke let at forstaa, hvad der kan have drevet Dagmarteatret til at konkurrere med Revue-Scenen7 ovre paa den anden Side Gaden. Thi heller ingen af de Spillende synes at have Fyrværkeri nok til slige Nytaarsløjer. Og Forestillingen var saamænd lang nok i Forvejen.

Dog fejrede Hr. Neumann8 en ny Triumf i et Par Repliker som en forsoren Socialist.

Publikum modtog Forestillingen med Taknemlighed.

L.

 
[1] Folkekomedie i fem akter og et forspil af Paul Féval og Anicet Bourgeois. Oversat af Erik Bøgh. Premiere på Dagmarteatret 25.11.1888, blev opført 54 gange frem til 3.5.1889. tilbage
[2] Lejligheds-Sangspil i én akt af Frits Holst, Richard Kaufmann og Robert Watt, havde "i lidt omarbejdet Skikkelse" premiere 1.1.1889 på Dagmarteatret, hvor det blev opført 12 gange frem til 14.1.1889. Stykket havde tidligere (nytår 1873) været opført på Folketeatret. tilbage
[3] Fantasus er navnet på den fantasiens gud i den græske mytologi, broder til Morfeus, søvnens gud. tilbage
[4] Frøken Albrecht: Emma Charlotte Albrecht (1864-1949). tilbage
[5] Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København der varede fra maj til november 1888. tilbage
[6] Digter og Sædelighedsapostel: Bjørnstjerne Bjørnson. Dagmarteatret havde, i overværelse af digteren med frue og datter, givet en ekstraforestilling af hans debatstykke En Handske 17.12.1887 (det havde haft premiere 14.12.1887). Politikens reportage tyder dog ikke på nogen særlig fejring ved den lejlighed, der meddeles blot: "Huset var meget tyndt besat". Da HP allerede da gerne gjorde lidt nar ad Bjørnson, kan han også være ironisk her. tilbage
[7] Etablissement National, varieté-teater opf. 1882. tilbage
[8] Victor Neumann (1853-1925). tilbage