Litteraturfortegnelse

Om forholdet mellem den originale fembindsudgave af De Dødes Rige (1912-16) og den i to tempi forkortede og omskrevne tobindsudgave (1917 og 1922) kan der ikke indtages samme skridsikre holdning som det er tilfældet med Det forjættede Land og Lykke-Per. Forskere og fortolkere har skilt sig, og kravet til sommermødets foredragsholdere om at forholde sig til førsteudgaven viste sig for rigoristisk. De to udgaver har hver deres fordele. Derimod er det vanskeligt at foretrække forlagsudgaver senere end den smukke etbindsudgave fra 1965. Dels var teksten gennemgået kritisk af Esther og Thorkild Skjerbæk, dels bevaredes den originale retskrivning. Gyldendal være hermed opfordret til at genoptrykke den.

Såvel en række litteraturhistorier som Knut Ahnlund: Henrik Pontoppidan (1956), Thorkild Skjerbæk: Kunst og budskab (1971) og Klaus P. Mortensen: Ironi og utopi (1982) giver romanen omfattende behandling. Af mere afgrænsede behandlinger findes:

Inge Giversen: Sejladsen over Det døde Hav, Poul Kristensens Forlag 1999, 187 s.

Aage Henriksen: "De Dødes Rige" i Gotisk tid. Fire litterære afhandlinger, Gyldendal 1971, s. 219-237.

Jørgen Holmgaard: "Pontoppidans oplevelse af den danske højkapitalisme. En historisk analyse af De Dødes Rige" i Analyser af danske romaner 1, Borgen 1977, s. 209-307.

Sven Lange: "De Dødes Rige" i Meninger om Litteratur, 1929 s. 103-19. Opr. i Politiken i 1917.

Knud Michelsen: "Myte. De Dødes Rige" i Digter og storby, Tabula/Fremad 1974, s. 77-103.

Thorkild Skjerbæk: Efterskrift til De dødes rige I-II, Gyldendals Tranebøger, 1982.