Nyhedsbrev 86

SELSKABETS MØDEPROGRAM

Mødet finder sted i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg (bag rådhuset). Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

Onsdag 13. januar kl. 19:30

Henrik Yde:

Nexø

Med udgangspunkt i sin litterære biografi NEXØ. Martin Andersen Nexøs liv og værk giver Henrik Yde et rids af Nexøs baggrund i 1890'ernes grundtvigske bevægelse og af hans møde med den spanske anarkisme i 1902-1903. Herfra opridses hans både visionære og problematiske opfattelse af forholdet mellem det mandlige og det kvindelige, navnlig som udtrykt i rejsebogen Soldage (1903) og i Pelle Erobreren's fjerde og sidste bind, Gryet (1910).

Kan mødet på grund af corona-hensyn ikke afholdes i Møstings Hus, vil det blive flyttet til Zoom; herom i givet fald nærmere meddelelse i nyhedsbrev.

Fredag 6.-Søndag 8. august 2021

Sommermøde

Program følger.

TIL MEDLEMMERNE

Status for Selskabet 11. november 2020

Bestyrelsen har på sit (virtuelle) møde i dag som konsekvens af corona-situationen indset, at de formelle krav til generalforsamling med beretning valg af bestyrelse og kontingentfastsættelse ikke kan opfyldes i 2020 – vi springer simpelthen et år over. Men vi håber selvfølgelig på at vi vender tilbage til normale tilstande i begyndelsen af 2021 så at generalforsamlingen kan holdes der.

Bestyrelsen har imidlertid besluttet at nedsætte kontingentet for det kommende år (med opkrævning i januar 2021) til 175 kr. og 50 kr. for studerende, under henvisning til det reducerede mødeprogram. Vi håber at en kommende generalforsamling vil være enig heri.

Læsekredsen om Livsrusen vil blive genoptaget så den sidste af de tre manglende gange vil finde sted i maj måned – under forudsætning af at der ikke er forhindringer i form af restriktioner. Deltagere i læsekredsen får besked senere.

Sommermødet i 2021 vil finde sted 6.-8. august med samme tema som det aflyste 2020-møde: De Dødes Rige.

Som følge af at det ikke har været muligt at afholde årsmøde pga Coronakrisen, har bestyrelsen truffet nogle beslutninger, der træder i kraft pr. 20. november 2020, og med forventning om at det årsmøde, som forventes afholdt ifølge vedtægterne i april/maj 2021, vil efterfølgende godkende disse. Det drejer sig om følgende:

– den ovenfornævnte kontingentnedsættelse;

– ændring i bestyrelsen, idet Johan Rosdahl og Kristian Nellemann efter eget ønske udtræder. Som nye bestyrelsesmedlemmer på årsmødemandat indtræder Esther Schat Kielberg og Michael Keldsen, der begge har været medlem af bestyrelsen i en årrække udpeget af bestyrelsen i ht. Vedtægternes § 6 stk. 2. Yderligere indtræder – som bestyrelsesudpegede bestyrelsesmedlemmer – professor Nils Gunder Hansen og stud. mag. Oliver Zeeberg Nielsen. Bestyrelsen har konstitueret sig med Michael Keldsen som formand, Christian de Thurah som næstformand, Gunnar Jørgensen som kasserer og Connie Nielsen som sekretær. Flemming Behrendt fortsætter som projektansvarlig.

Johan RosdahlMichael Keldsen
Afgående formandTiltrædende formand