Nyhedsbrev 82

SELSKABETS MØDEPROGRAM

Møderne finder sted i Møstings Hus, Andebakkestien 5, Frederiksberg (bag rådhuset). Entré for ikke-medlemmer: 50 kr.

Torsdag 27. februar kl. 19:30

Preben Lilhav:

Lykke-Per og Platon

I litteraturen om Lykke-Per er der ikke blevet gjort meget ud af, at bogens hovedperson undervejs på sin bane læser Platon, endda to gange, men det er ikke noget tilfælde. Lykke-Per er en idealist helt i Platons ånd og fostrer ligesom Platon også ideen til en reformation af den givne virkelighed. Specielt interessant er det, at Pontoppidan følger Nietzsche i at sætte Platons idealisme og reform-ideer op imod Sokrates, som for Per i romanen afslører sig som den egentlige grundlægger af kristendommen. Det store grundtema i Lykke-Per er Nietzsches parole "Dionysos imod Den Korsfæstede", men ligesom hos Nietzsche betyder denne parole også i Lykke-Per: – "Platon imod Sokrates"!

 

Tirsdag 24. marts kl. 19:30

Henrik Yde:

Nexø

Med udgangspunkt i sin litterære biografi NEXØ. Martin Andersen Nexøs liv og værk giver Henrik Yde et rids af Nexøs baggrund i 1890'ernes grundtvigske bevægelse og af hans møde med den spanske anarkisme i 1902-1903. Herfra opridses hans både visionære og problematiske opfattelse af forholdet mellem det mandlige og det kvindelige, navnlig som udtrykt i rejsebogen Soldage (1903) og i Pelle Erobreren's fjerde og sidste bind, Gryet (1910).

 

Onsdag 22. april kl. 19:30

Lars Frost

Foredragets emne og titel meddeles senere!

 

Tirsdag 26. maj kl. 17:00 på Gyldendal

Årsmøde og generalforsamling

Mødet indledes kl. 17:00 med et foredrag af fhv. minister Bertel Haarder, MF.

 

Fredag 14.- søndag 16. august på Tisvilde Højskole

Sommermøde

Tema: Pontoppidans roman De dødes Rige – og aspekter heraf.

Pr. 19. feb. haves tilsagn fra følgende foredragsholdere:

  • Bertel Nygaard, lektor i historie, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
  • Hans Bonde, professor i idrætshistorie, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
  • Nils Gunder Hansen, professor i litteratur, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
  • Steen Beck, lektor i uddannelsesvidenskab, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet
  • Judy Gammelgaard, lektor emer., Institut for Psykologi, Københavns Universitet
  • Kristian Bang Foss, forfatter