Nyhedsbrev 100

SELSKABETS MØDEPROGRAM

Torsdag 8. september kl. 19:30

Erik Skyum-Nielsen

Naturen som ven eller vilkår

Mødet finder sted i Bethesda, Rømersgade 17, Kbhvn. K.

Onsdag 12. oktober kl. 19:30

Krista Stinne Greve Rasmussen

Analyse af Pontoppidans Mimoser

Mødet finder sted i Bethesda, Rømersgade 17, Kbhvn. K.

Onsdag 16. november kl. 19:30

Kim Leine

Om Pontoppidans brug af Grønland som et sted, der kan ændre et menneske

Mødet finder sted i Bethesda, Rømersgade 17, Kbhvn. K.

Torsdag 8. december kl. 19:30

Mikkel Thykier

I min faders hus er der mange boliger, i min moders hus er der mange senge

Med udgangspunkt i Henrik Pontoppidans roman Nattevagt diskuterer forfatter og underviser på Forfatterskolen Mikkel Thykier spørgsmål om legitimitet, historik og rummelighed i kunst og litteratur.

Mødet finder sted i Bethesda, Rømersgade 17, Kbhvn. K.