Niels Christensen

Emailadresse: nichr.chri(a)gmail.com

Postadresse:
Færøvej 22
2800 Lyngby

Tlf:20 60 83 00 /     Mobiltelefon:

Medlem af Pontoppidan Selskabets bestyrelse. uddannet cand.mag. (historie & samfundsfag) ved Københavns Universitet 1985, ansættelser i ministerier og statslige styrelser i perioden 1985 til 2014, senest direktør i Naturstyrelsen under Miljøministeriet.