Lykke-Per – roman, filmatisering og biografi

Pontoppidan Selskabets sommermøde 23.–25. august 2019 på Tisvilde Højskole

Fredag den 23. august

14.00-15.00: Ankomst og indkvartering

15.00: Velkomst v/ Johan Rosdahl

15.15: Bille Augusts Lykke-Per som adaption v/ Palle Schantz Lauridsen

Bille Augusts Lykke-Per var en succes hos biografpublikummet og tv-seerne. Den solgte i 2018 henved 400.000 billetter i biograferne. Ganske meget for en 'helaftensfilm', der varede godt to timer og tre kvarter. Da de fire afsnit af den ca. 50 minutter længere tv-serie blev vist på TV2 omkring årsskiftet 2018/2019, var der i gennemsnit 775.000 danskere, der så med.
Men hvordan forholdt Augusts adaption sig til Pontoppidans roman? For at besvare det spørgsmål præsenterer jeg nyere adaptionsteori. En afgørende – og indlysende – forskel mellem romanen på den ene side og filmen og tv-serien på den anden er, at karakterer og miljøer i filmen og tv-serien nødvendigvis skal ses, og spørgsmålet er da, hvor August har hentet inspiration til karakterer og miljøer.

18.00: Middag

19.00: Filmen Lykke-Per vises i Tisvilde Bio m. efterfølgende diskussion

Lørdag den 24. august

8.00: Morgenmad

9.00: Lykke-Per: et værk, mange tekster v/ Erik Skyum-Nielsen

Lykke-Per er, som vi hørte i Krista Greve Rasmussens foredrag i selskabet i februar, "en filologisk labyrint".
Foredraget vil undersøge de tolkningsmæssige forskelle som opstår, når man følger forskellige veje gennem labyrinten: Hvad sker der med helheden, med selve værket Lykke-Per fra udgave til udgave?

10.45: Formiddagskaffe

11.00: Livsrusen. Flemming Behrendt præsenterer sin Pontoppidan-biografi

Gennem en snes år har selskabets stifter haft det som bagtanke at skrive den ultimative biografi om Danmarks første Nobelpristager. Med Livsrusen præsenterer han nu resultatet i et boldspil mellem en kort, lettilgængelig papirudgave (700 sider) og en bredere e-bogsudgave der rummer mulighed for at komme endnu tættere på tilblivelse af det store forfatterskab og det omvæltende liv. De to udgaver kan bruges parallelt: køber man papirudgaven, får man den store, kommenterede e-bogsudgave gratis med hvori alle citater samtidig er link til kildestedet på www.henrikpontoppidan.dk. Rigt illustreret udkommer den på Gads Forlag omkring sommermødet. Udgivelsesdatoen endnu ikke fastlagt.

12.30: Frokost

14.00 Udflugt v/ naturvejleder Niels Henriksen

16.00: Lykke-Per læst af studerende / Klara Kinck og Oliver Zeeberg Nielsen

18.00: Middag

19.30: "Kaminpassiar" med Solvej Balle / Johan Rosdahl

Søndag den 25. august

8.00: Morgenmad og rydning af værelser

9.15: Den historiske biografi. Genre og relevans v/ Steffen Heiberg

I 1979 ringede en anerkendt historiker med "dødsklokkerne" over den historiske biografi, hvilket udløste en årelang diskussion om genrens videnskabelige legitimitet. Debatten foregik på baggrund af et dominerende materialistisk historiesyn og drejede sig også om strukturer kontra individer. I dag en død diskussion. De videnskabelige krav til en biografi er de samme som for al anden historieskrivning. Afgørende er det, om den biografiske form er relevant og udtømmer emnet. Men er der forskel på politiske og litterære biografier? Christian IV's 3000 egenhændige breve er en nøgle til hans politik og personlighed. Hvad sker der, hvis kongens og rigsrådets meningsudvekslinger analyseres litterært? Så dukker Livius, Erasmus af Rotterdam, Machiavelli og andre autoriteter fra antik og renæssance op i teksten, oftest som skjulte citater. Den litterære analyse kan give en politisk tekst nye dimensioner og ny forståelse af den biograferede. Og det er præcis, hvad det drejer sig om i en biografi.

10.30: Opsamling, evaluering og forslag til næste års tema og emner for skriftserien v/ Johan Rosdahl

12.00: Frokost og afrejse

Litteratur: Henrik Pontoppidan: Lykke-Per

Tilmelding til kassereren Gunnar Jørgensen
e-mail-adresse: gunnarjoergensen@hotmail.com
Tilmelding / indbetaling senest 1. juli på konto reg. nr. 1551, konto nr. 0010010780. Husk afsender!

Priser. Medlemmer: 2800 kr. (delt dobbeltværelse: 2650 kr.). Studerende (max 5 pladser, først til mølle): 1500 kr. Ikke-medlemmer: 3500 kr. Deltagelse uden overnatning: 2000 kr.

NB!

Mødet er godkendt som efteruddannelse
af fagkonsulent Sune Weile.

Tisvilde Højskole
Adresse: Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje, telefon: 48 70 76 36, hjemmeside: www.tisvildehoejskole.dk

Der er både enkeltværelser og dobbeltværelser, alle med håndvask. Bad og toilet er på gangen. – En times transport fra København. Tog fra Hillerød til døren. – Vegetarisk kost kan bestilles – ring til højskolen.

Mødet er tilrettelagt af Esther Kielberg, Connie Nielsen og Johan Rosdahl