Pontoppidans farmor

Mette Marie

Henrik Pontoppidan fotograferet i 1908 på Jægerbakken i Hillerød. På væggen bag ham hænger maleriet fra 1847 af hans farmor Mette Marie Pontoppidan malet af Carl Rudolf Fiebig (1812-1874)1. Om dette portræt fortæller han i Drengeaar, 1993, s. 155 at hans far havde det hængende over sin pult.

 
[1] Fiebig: Søn af Maler Andreas Heinrich Fiebig og Ida f. Petersen, født den 10. Februar 1812 i Eckernførde, hvor han undervistes hos Portrætmaler Baasch. Kom i 1832 til København for at besøge Kunstakademiet, og her vandt han den mindre sølvmedaille i 1837. Samtidig lagde han sig efter Portrætfaget under vejledning af J.L. Lund og udstillede udelukkende som Portrætmaler fra 1837 til 1869. Han var temmelig søgt, da hans Billeder lignede godt og han var meget billig med dem; dog havde de ikke betydeligt Kunstværd. Blandt hans Arbejder kan nævnes Frederik VIIs og Grevinde Danners Portræter paa Jægerspris. I sine sidste Aar holdt han paa Grund af Svaghed op med at male, eller i al Fald kom hans Billeder ikke paa Udstillingen. Han har foruden Portræter malet nogle Alterbilleder til Landsbykirker til dels paa Island og i Sverig, tillige var han tegnelærer. Fiebig ægtede i 1840 Marie Anna Adolfine Spigelhalter (f. 1820, d. 1867), der var datter af vagtmester Vilhelm Spigelhalter og Sofie f. Schrøder. Fiebig døde den 23. Februar 1874. (Kilde: Weilbachs Kunstleksikon). tilbage