Copyright and -left

Ethvert bidrag offentliggjort på www.henrikpontoppidan.dk er naturligvis omfattet af loven om ophavsret. Der er ingen grund til at en tekst publiceret på internettet ikke skulle nyde den samme lovbeskyttelse som er sikret enhver tekst udgivet i bogform.

Redaktionen havde derfor oprindeligt to aftaler, en med Henrik Pontoppidans arvinger (opr. indgået m. Pontoppidan Selskabet), en anden for bidrag fra forskere, studerende og undervisere. Udskrivning eller viderekopiering af tekster fra Pontoppidan-netstedet til brug i undervisningsvirksomhed er dækket af de generelle kopieringsaftaler med COPY-DAN, Undervisningskopier. Det er derimod brugere forbudt at aftrykke materiale fra dette netsted eller gøre det tilgængeligt fra andre netsteder/hjemmesider/websites uden efter skriftlig aftale, og overtrædelse af dette forbud vil blive retsforfulgt. Der kan dog frit linkes også til enkeltsider (såkaldte dybe links).

Med 70-året for Henrik Pontoppidans død er den førstnævnte aftale overflødiggjort, og det er netstedet og dets medarbejdere der har copyright'en til de oplagte tekster af Pontoppidan. Optryk af disse er forbudt uden skriftlig tilladelse.

Primær og sekundær ophavsmand
Til mange andre tekster på dette netsted er der to ophavsmænd: den primære og den sekundære autor. Den primære autor kan være afdød, men hvis der ikke er gået 70 år efter hans død, har hans arvinger stadig ophavsretten til teksten, og tilladelsen til at bruge den her er opnået hos dem, og de modtager autor-afgift fra COPY-DAN. I modsat fald tilhører teksten i den form den her er lagt op, den eller de sekundære autor(er) i netstedets redaktion, hvortil der må rettes henvendelse hvis man ønsker at anvende en kopi til andet end personlig brug.

Hvis teksten her på netstedet har været underkastet redigering, kommentering og/eller er blevet forsynet med noter, er forfatteren hertil de(n) sekundære autor(er) til teksten som den foreligger her. Med ham deler derfor den primære autor afgiften, og han er berettiget til den også i tilfælde af at de primære rettigheder er udløbet. Det er Copy-Dan der skønner om kommentering m.v. har et opfang der berettiger til en sådan afgift.

Bidragyderes rettigheder
Forskere og undervisere der bidrager med tekster, overlader ikke netstedet nogen ret til teksten, ikke engang en eksklusiv ret til offentliggørelse på internettet. Forfatteren kan således offentliggøre sin tekst igen andre steder og i et andet medium. Det eneste forfatteren forpligter sig til ved at få sin tekst lagt op på www.henrikpontoppidan.dk, er at lade den stå tilgængelig her for en periode af mindst ti år.

Endemålet er på netstedet at optage hovedparten af hvad der af betydning er skrevet om Henrik Pontoppidan og hans forfatterskab selv om det tidligere har været offentliggjort andetsteds. Har forfatteren ikke i sin tid indgået kontrakt om e-rettighederne til sin tekst, står det ham frit for at give tilladelse til den ikke-eksklusive fremlæggelse på www.henrikpontoppidan.dk og således give sin tekst den videst mulige udbredelse og en plads i en stor og kvalificeret sammenhæng.

Akronymer
Når vi løbende angiver ophavsmand på netstedet sker det oftest med et akronym som f.eks. H.P., som man så kan føre musen over og få det fulde navn på ophavsmanden. Vi skriver altid primær ophavsmand først, og en eventuel sekundær ophavsmand bagefter.

Akronymer på den side som du besøgte inden denne, dækker over følgende person(er):

Primær autor
Johannes Jørgensen.

Sekundær autor
Flemming Behrendt + Henrik Loft Nielsen. Emailadresse: mail(a)flemmingbehrendt.dk