Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale'1

mellem Center for Lingvistik, Aalborg Universitet
og Pontoppidan Selskabet

Mellem Pontoppidan Selskabet og Center for Lingvistik ved Institut for Kommunikation under Aalborg Universitet indgås hermed en samarbejdsaftale med særligt henblik på Selskabets Internetportal www.henrikpontoppidan.dk. Center for Lingvistik påtager sig ansvaret for opbygning og vedligeholdelse af netstedet der placeres på AAUs server, og garanterer de tekniske faciliteter og standarden. CfL påtager sig tillige at videreføre netstedet efter udløbet af indkøringsperioden på anslået tre år. I indkøringsperioden leverer Pontoppidan Selskabet ved Flemming Behrendt den indholdsmæssige opbygning og de kodede tekster.

Samarbejdets videre sigte er at slå bro mellem den litterære og den sproglige forskning og uddannelse og bidrage til at forfatterskabet kan behandles i de to discipliners frugtbare dobbeltlys.

Det er intentionen med samarbejdet at den enkelte part giver høj prioritet til initiativer der opstår og udvikles i den indbyrdes kommunikation og går ind i aktiviteten med den arbejdskraft der kan frigøres eller stilles til rådighed.

Samarbejdet kan omfatte følgende områder:

Denne aftale erstatter den tidligere, den 20. april 2001 indgåede aftale.

20. januar 2002

(sign.)
Hans Götzsche
f. Center for Lingvistik 

(sign.)
Flemming Behrendt
f. Pontoppidan Selskabet
['1] Denne samarbejdsaftale blev ophævet i maj 2005 og erstattet af en ny med Syddansk Universitet. tilbage