Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Gl. Skagen. 23. maj 1931

Sladder og Forargelse

p.t. Gl. Skagen 23/5 - 31
Højen St.

Kære Henrik Pontoppidan!

Vi tænker saa meget paa Dem i disse Dage nu De sidder i Stolen ved Siden af Sengen og ser længselsfuldt ind til Deres Stue! Maaske har De allerede gjort Rejsen derind –

Saa har jeg altsaa oplevet Mødet med en fjendtligsindet Befolkning, der er ganske henrevet af Sladder og Forargelse – De 26 Aar, jeg nu har levet her paa disse Kanter, synes virkelig at skulle komme til at ende ret trist – og selv føler 2 jeg i disse Dage en Forundring over, at jeg virkelig har kunnet leve her saa længe og fundet saa megen Glæde der ved! Jeg ved næsten ikke, hvordan det er fat, men selv mine Træer og Plankeværker, som jeg med saa stor Glæde har sysselsat mig med, synes næsten ogsaa at være imod mig – som om de ved, at den Tid, vi her har haft ikke mere kommer igen –

Ja, alt dette er vel Livets Gang! –

Forleden blev der raabt: "Slubert" og "Lort" efter mig paa Vejen og hos Købmanden af selve gamle Hans Chr. Ruth, min gamle, gode Ven, 3 som jeg beundrer saa højt – Man truer mig med Prygl – og forsøger at faa Købmanden til at nægte mig Varer – Ogsaa Byens Smed var ude med sin Forargelse mod mig, der havde skandaliseret en hel By! Og han gjorde sig vældig til Helt dermed –

Jeg selv tager det med Ro, og har intet andet Vaaben, end at vise disse Folk, at jeg ikke er bange – Havde disse enfoldige Mennesker da blot læst Bogen1 – men det vil de ikke – Jeg søger at smile og overlade til andre, hvad de vil gøre –

Ogsaa inde i Skagen er der Kulde og Lunkenhed, saa 4 der har jeg kun været en Gang!

Arne kom hjem fra sin Fodtur med Skolen til Løkken glad og solbrændt og frisk – og stolte og glade var vi –

Han og jeg rejser herfra paa Tirsdag, da han paa Onsdag skal begynde Skolen!

Lene og Pigerne bliver her Maaneden ud!

Hav det nu godt saa længe – jeg kommer snart ind og fortæller – Modtag fra os alle mange hjærtelige Hilsner!

Deres hengivne
Harry Søiberg

 
[1] Bogen: Hvilken bog kan der være tale om? tilbage