Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Strandvejen 97, Hellerup. 16. april 1931

Skjoldborg Festen ordnet

p.t. Strandvej 972
Hellerup 16/4 - 31.

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg er meget fortvivlet over, at jeg ikke har en Eftermiddagsstund til overs, saa jeg kunde komme ud til Dem. Jeg har i de sidste Uger arbejdet hele Dagen, og endnu har jeg godt 8 Dages Arbejde igen, før jeg er færdig med "Heden".

Blot jeg maatte komme en Aftenstund efter Middag, men baade Fredag og Lørdag er jeg optaget af Møder.

Med Skjoldborg Festen er alt nu ordnet, og jeg haaber paa en Maade saa Fødselsdagsbarnet bliver tilfreds!

Jeg haaber, at De har det godt, og at De snart igen er oven Senge – jeg har ringet nogle Gange og forhørt 2 mig om Deres Befindende! Det glæder os, at det stadig gaar fremad, saa vi igen kan faa Dem rask!

Vi bor stadig i Pension, og kan ingen Lejlighed finde! Det er meget trættende og nedslaaende at leve blandt Fremmede saa længe –

Jeg skriver disse Par Ord efter mit Arbejde for i Dag – Klokken gaar nu til 6 og jeg er træt!

Med hjærtelig og kærlig Hilsen

fra Deres hengivne
Harry Søiberg