Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Hillerød. 9. februar 1919

god Bedring!

Hillerød. 9/2 - 1919

Kære Henrik Pontoppidan!

Det gør mig baade ængstelig og meget ondt at erfare, at De opholder Dem paa Hospitalet! Gud give, at det ikke er noget alvorligt, som er paa Færde! Gudskelov, at det er Vaaren som kommer nu med Sol og Lys og Varme!

Jeg er en af dem, som paa ingen Maade kan undvære Dem! Jeg skal jo først nu til at vise Dem, hvad jeg [d]uer til, og hvilke Kræfter i mig, De har næret ved Deres Godhed, Omsorg og altid redvillige Hjælp!

Jeg kommer til Byen om nogle 2 Dage; da gaar jeg ud til Hospitalet for at høre, hvorledes det staar til! Men jeg skal nok lade være med at søge om Lov til at komme ind og hilse paa Dem, hvor meget jeg end længes efter at tale med Dem!

Gid disse Ord maa finde Dem i god Bedring!

Hjærtelig Hilsen fra min Hustru og Deres hengivne

Harry Søiberg