Harry Søiberg til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Skagen. 12. november 1918

den Spanske Syge

Skagen d. 12/11 - 1918.

Kære Henrik Pontoppidan!

Hjærtelig Tak for Hjælpen, som det er mig en Glæde at modtage, selvom jeg ikke havde tænkt mig den saadan! Men skulde min Bog komme i andet Oplag, saa vil jeg alligevel have Lov til at betale dem tilbage!

Vi kommer ikke herfra Skagen før paa Torsdag eller Søndag! Min Kone er nemlig først nu ved at komme til Kræfter! Og jeg selv har siden den Spanske gaaet og følt mig noget medtaget! Det er en modbydelig Sygdom! Her paa Skagen er der i de sidste tre Uger død 24 unge Mennesker af den! Og hen mod Halvdelen af Byens Beborer har været angrebet af den! Det har været en meget uhyggelig Tid. Her har hvilet et Tryk over alle som man sent vil kunne glemme! Men nu er den heldigvis paa Retur ogsaa her!

Jeg glæder mig til at komme til Hillerød og haaber da, at jeg skal faa Lejlighed til at træffe Dem i Løbet af Vinteren!

Med hjærtelig Hilsen fra Deres hengivne
Harry Søiberg