Sofus Smith til Henrik Pontoppidan
7. marts 1933

gratis Annonce om Deres Bøger

7/3-33

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

Efter at have modtaget Deres Brev af 20. Februar har vi nu haft en ny Samtale med Hr. Redaktør Laursen i Slagelse og er blevet enige om, at "Dansk Ungdom" i Stedet for en Bøde gratis optager en Helsides Annonce om Deres Bøger i et af de kommende Numre.

Vi haaber, De vil finde denne Ordning tilfredsstillende.

Deres ærbødige
Sofus Smith.