Sofus Smith til Henrik Pontoppidan
7. januar 1919

Manuskript retur

7/1 19

Forfatteren
Hr. Henrik Pontoppidan.

Fra P.A. Norstedt & Søner har vi modtaget vedlagte Manuskript til "Lykke-Per" II. Del retur. Da vi formoder, at De ønsker at opbevare Manuskriptet, sender vi Dem det hermed.

Ærbødigst
sign. S. Smith